SEPARATORY TŁUSZCZU ZINTEGROWANE Z OSADNIKIEM

Separatory tłuszczu przeznaczone są do oddzielania i zatrzymania tłuszczów i olejów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego zawartych w ściekach technologicznych pochodzących z obiektów gastronomicznych, sklepów mięsnych i masarni, zakładów przetwórstwa spożywczo-garmażeryjnego, zakładów utylizacji cząstek zwierzęcych, rafinerii oleju roślinnego itp.

 

Urządzenia spełniają wymogi:

1) Norma PN-EN 1825-1:2007 Oddzielacze tłuszczu
Część 1: Zasady projektowania, użytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie jakością
2) Norma PN-EN 1825-2:2005 Oddzielacze tłuszczu
Część 2: Dobór wymiarów nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja