KRYZOWY REGULATOR PRZEPŁYWU Z BYPASSEM

Kryzowy regulator przepływu z przelewem awaryjnym typu Stejax-KB

Przeznaczenie:

Regulatory przepływu stosowane są z powodu nieregularnych natężeń opadów atmosferycznych. Regulatory instalowane są na sieciach kanalizacyjnych, gdzie wymagane jest ograniczenie przepływu. Dzięki temu można uniknąć zbyt gwałtownego napływu wody, który może spowodować przeciążenie sieci kanalizacyjnej oraz uszkodzenie urządzeń czyszczących (np. separatora substancji ropopochodnych), co może skutkować skażeniem środowiska.

Zastosowanie regulatora Stejax-KB:

  • Wody opadowe.
  • Ścieki oczyszczone, nieczyszczone.
  • Kanalizacja ogólnospławna.
  • Wody powierzchniowe