SERWIS SEPARATORÓW

Zakład Projektowo Usługowy Stejax oferuje usługi w zakresie serwisu separatorów.

Na terenie całej Polski świadczymy usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów ropopochodnych oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. 

Zakres prac wchodzących w skład usługi serwisu:

a)   Dojazd serwisantów wraz z cysterną asenizacyjną,
b)   Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów składowych separatora, osadnika,
c)   Kontrola drożności przepływu ścieków,
d)   Całkowite opróżnianie separatora, osadnika
e)   Sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu,
f)    Sporządzenie dokumentów związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych,
g)   Sporządzenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej stan kanalizacji, studzienek, separatora, osadnika przed i po oczyszczeniu.

Wykonujemy również usługi poboru próbek ścieków i ich analizę gwarantując wiarygodność otrzymywanych wyników.