Separatory tłuszczu


Warning: Creating default object from empty value in /home/deximstr/domains/stejax.pl/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/filters.class.php on line 117

Dane ogólne.

Separatory tłuszczu typoszereg „Stejax – T” służą do oczyszczania ścieków pochodzących z kuchni, stołówek itp. Separatory tego typoszeregu wykonane są zgodnie z indywidualnie opracowanym projektem, są więc wyrobem wykonywanym jednostkowo na indywidualne zamówienie inwestora, w związku z czym nie podlegają obowiązkowi atestacji na certyfikat systemu jakości, co jest zgodne z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 03.04.1993 r. „O badaniach i certyfikacji” Dz.U.poz.250, rozdz.13.1-13.4 oraz ustawie z dnia 16.04.2004 „O wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92, poz.881, rozdz.2, art.10.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ścieki technologiczne z kuchni powinny być oczyszczone przed przekazaniem ich do odbiornika ścieków.

 Zasada działania separatorów tłuszczu.

W osadniku następuje znaczne rozproszenie energii płynących ścieków poprzez powiększenie przekroju przepływu strugi cieczy. Wyłapywanie zanieczyszczeń tłuszczowych odbywa się na zasadzie grawitacyjnego oddzielania się tłuszczów ze ścieków podczas ich przepływu. Przy maksymalnej przepustowości separatora czas przetrzymania ścieków w osadniku i separatorze wynosi 180,0 sek. przyjmując średnicę cząstek zanieczyszczeń 0,10 mm, oraz prędkość opadania cząstek ca 4,0 mm/s. W osadniku gromadzi się 70% zanieczyszczeń stałych. W celu wyrównania strugi, na wlocie ścieków do osadnika zainstalowana jest kierownica regulująca przepływ ścieków w osadniku.
W separatorze cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą od wody gęstość i zjawisko grawitacyjnego oddzielania się tłuszczów gromadzą się na powierzchni wody, inne zanieczyszczenia, o większej gęstości, opadają na dno zbiornika. W celu uniemożliwienia wydostania się substancji tłuszczowych z separatora na zewnątrz zainstalowano syfon.