Typoszereg STEJAX – P

Separator koalescencyjny – opcja podstawowa

Są to separatory koalescencyjne o przepustowości od 1,5 l/s – 300 l/s. Służą do oczyszczania ścieków zaolejonych pochodzących z odwodnienia dróg, parkingów, placów manewrowych, warsztatów samochodowych, stacji paliw, myjni samochodowych, stacji obsługi pojazdów itp. Separatory mogą współpracować z oddzielnym osadnikiem.kliknij:   Wymiary i parametry separatora „Stejax -P”