Typoszereg STEJAX – Z

 Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem

Są to separatory koalescencyjne o przepustowości od 3 l/s – 50 l/s. Służą do oczyszczania ścieków zaolejonych pochodzących z odwodnienia dróg, parkingów, placów manewrowych, warsztatów samochodowych, stacji paliw, myjni samochodowych, stacji obsługi pojazdów itp.

kliknij:   Wymiary i parametry separatora „Stejax -Z”