Typoszereg STEJAX-Z-PE

Separator koalescencyjny  zintegrowany z osadnikiem w studni z polietylenu.

Są to separatory koalescencyjne w studni z polietylenu o przepustowości od 3 dm3/s – 6 dm3/s zintegrowane z osadnikiem i wyposażone we filtr z pianki poliuretanowej i tkaniny adsorpcyjnej RP-18. Służą do oczyszczania ścieków zaolejonych pochodzących z odwodnienia dróg, parkingów, placów manewrowych, warsztatów samochodowych, stacji paliw, myjni samochodowych, stacji obsługi pojazdów itp.

kliknij:   Wymiary i parametry separatora „Stejax-Z-PE”