TYP STEJAX-T

Separator tłuszczu

Są to separatory tłuszczu o wydajności od 1 dm3/s – 20 dm3/s. Służą do oczyszczania ścieków pochodzących z kuchni, stołówek, restauracji, hoteli, barów szybkiej obsługi, masarni, stołówek, zakładów mięsnych i przetwórstwa spożywczego itp.

Urządzenia spełniają wymogi:

1) Norma PN-EN 1825-1:2007 Oddzielacze tłuszczu
Część 1: Zasady projektowania, użytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie jakością
2) Norma PN-EN 1825-2:2005 Oddzielacze tłuszczu
Część 2: Dobór wymiarów nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja

separator-tluszczu-EST

kliknij: Wymiary i parametry separatora „Stejax -T”