Typoszereg Stejax-OZ

Separator lamelowy z obejściem hydraulicznym wewnętrznym zintegrowany z osadnikiem

Są to separatory o przepustowości od 3/30 l/s do 50/500 l/s. Separatory te służą do oczyszczania ścieków zaolejonych pochodzących z odwodnienia dróg, parkingów, placów manewrowych itp.

kliknij: Wymiary i parametry separatora „Stejax -OZ”

Stejax-OZStejax-O