Typoszereg Stejax-OZ

Separator koalescencyjny z by-passem zintegrowany z osadnikiem

Są to separatory o przepustowości od 3/30 l/s do 50/500 l/s. Separatory te służą do oczyszczania ścieków zaolejonych pochodzących z odwodnienia dróg, parkingów, placów manewrowych itp.

Stejax-OZ

kliknij:   Wymiary i parametry separatora „Stejax -OZ”