Typoszereg STEJAX – O

Separator lamelowy z obejściem hydraulicznym wewnętrznym

Są to separatory o przepustowości od 3/30 l/s do 160/160 l/s. Separatory te służą do oczyszczania ścieków zaolejonych pochodzących z odwodnienia dróg, autostrad,  parkingów, placów manewrowych itp.Stejax-P kliknij:   Wymiary i parametry separatora „Stejax -O”