Regulatory przepływu

Zadaniem regulatora przepływu jest normalizowanie napływu ścieków do odbiorników, tj. cieków wodnych lub kolektorów, jak również do układów separatorów substancji ropopochodnych. Zastosowanie tych elementów jest bardzo ważne,
ponieważ umożliwiają one prace poszczególnym systemom zgodnie z ich nominalnymi parametrami, a ponadto chronią one całość instalacji przed uszkodzeniami wskutek przeciążeń.

Regulatory przepływu:
– ograniczają wypływ ze zbiorników retencyjnych,
– regulują przepływ przed urządzeniami kanalizacyjnymi,
– regulują zrzut ścieków do odbiornika.

1. Stożkowy hydrodynamiczny regulator przepływu

Regulator przepływu stożkowy

Bez względu na poziom wody na wylocie regulator przepływu zapewnia stały wypływ z sieci. Elementy te wytwarzane są ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub z polietylenu. Są całkowicie bezobsługowe, nie wymagają żadnego zasilania. Są też bezawaryjne, ponieważ nie mają części ruchomych ani blokady przekroju.

Przepuszczają zatem zanieczyszczenia stałe, nie ulegając zatkaniu. Urządzenie montuje się poprzez przykręcenie do ściany budowli, osadzenie króćca regulatora w kielichu rury (z tworzywa lub betonowej) i obetonowanie połączenia.

2. Pionowy hydrodynamiczny regulator przepływu

Regulator przepływu pionowy

Montaż tych elementów jest konieczny także w przypadku kanalizacji deszczowych i technologicznych, gdzie z uwagi na nieregularne odpływy mogą występować chwilowe przeciążenia poszczególnych systemów. W celu dopasowania
odpowiedniego wyposażenia normalizacji przepływu należy wziąć pod uwagę dwie podstawowe dane: przepływ obliczeniowy w instalacji za regulatorem oraz maksymalne spiętrzenie cieczy w zbiorniku lub kanale przed nim.

3. Kryzowy regulator przepływu

Regulator przepływu rurowy

W celu dopasowania odpowiedniego wyposażenia normalizacji przepływu należy wziąć pod uwagę dwie podstawowe dane: przepływ obliczeniowy w instalacji za regulatorem oraz maksymalne spiętrzenie cieczy w zbiorniku lub kanale przed nim.

4. Kryzowy regulator przepływu z przelewem awaryjnym

Regulator przepływu rurowy

Posiadamy kilka typów regulatorów przepływu:

1. Stożkowy hydrodynamiczny regulator przepływu
2. Pionowy hydrodynamiczny regulator przepływu
3. Kryzowy regulator przepływu
4. Kryzowy regulator przepływu z przelewem awaryjnym