Przepompownie

Wszędzie tam, gdzie odprowadzanie ścieków w sposób grawitacyjny może być utrudnione z powodu niekorzystnego ukształtowania terenu, skomplikowanej budowy geologicznej bądź rozproszonej zabudowy wykonuje się kanalizację ciśnieniową, na którą składają się przepompownie zlokalizowane na poszczególnych posesjach i połączone wspólnym
kolektorem odprowadzającym zanieczyszczone wody do oczyszczalni.

Przepompownia ścieków przystosowana jest do transportu nieczystości na duże odległości lub na wyższy poziom wysokości. System transportuje wody bytowo-gospodarcze, przemysłowe, opadowe, drenażowe itp. z wszelkich miejsc oddalonych od kolektorów, a więc z: osiedli, posesji indywidualnych, gospodarstw rolnych, ośrodków wczasowych,
zakładów produkcyjnych itp.

przepompownia

Przepompownie ścieków działają automatycznie i bezobsługowo. Składają się z jednej lub dwóch pomp zatapialnych,zbiornika, układu sterującego i układu hydraulicznego. Zbiorniki wykonywane są z betonu, polimerobetonu, polietylenu PE lub poliestru zbrojonego włóknem szklanym. Wysokość nie przekracza z reguły 6 m, a średnica od 60 cm do 2,5 m. W górnej części zbiornika mieści się właz w celu zejścia do przepompowni i wyciągnięcia pomp lub elementów wyposażenia hydraulicznego.
Kompletne wyposażenie systemów odprowadzania ścieków wraz z usługą montażu i obsługi bieżącej znajdziecie Państwo w Zakładzie Projektowo-Usługowym Stejax. Realizujemy inwestycje gminne, dla firm i inwestorów indywidualnych. Nowoczesne i bezobsługowe rozwiązania pozwalają na komfortowe gospodarowanie ściekami.