Poduszki sorbentowe

Sorbent jest uniwersalnym środkiem olejochłonnym przeznaczonym do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych i oleistych z powierzchni wód, ścieków przemysłowych oraz na lądzie. Poduszka sorbentowa służy jedynie do pochłaniania oleju pływającego po powierzchni cieczy,nie posiada przepustowości hydraulicznej i nie stanowi żadnej przeszkody do przepływu ścieków i nie pogarsza niekorzystnych warunków hydraulicznych separatorów „ Stejax”.

Mamy w swojej ofercie poduszki sorbentowe o 3 wymiarach:

1. 500 x 500 x 100 mm
2. 300 x 500 x 100 mm
3. 100 x 500 x 100 mm

poduszka