Poduszki sorbentowe

Uniwersalnym środkiem olejochłonnym jest sorbent. Wykorzystuje się go do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych i oleistych z powierzchni wód, ścieków przemysłowych oraz na lądzie jest.

Poduszka sorbentowa służy jedynie do pochłaniania oleju pływającego po powierzchni cieczy i nie posiada przepustowości hydraulicznej. Jej hydrofobowość jest wyjątkowo wysoka i wynosi do 1%. W rezultacie po umieszczeniu naszego produktu na wodzie nie zatonie on, lecz będzie utrzymywał się na powierzchni i chłonął zaolejone ścieki.

poduszka

Dlatego proponowane przez naszą firmę rozwiązania w żaden sposób nie pogarszają parametrów technicznych ani przepustowości separatorów Stejax. Wręcz przeciwnie – poprzez mechaniczne wchłanianie oleju z powierzchni ścieków przyczynia się do zwiększenia przepustowości, a w rezultacie efektywności działania całej konstrukcji.

Mamy w swojej ofercie poduszki sorbentowe o 3 wymiarach:

  • 500 x 500 x 100 mm
  • 300 x 500 x 100 mm
  • 100 x 500 x 100 mm

Odpowiedni rodzaj należy dostosować do wielkości i pojemności posiadanego separatora.