Osadniki poziome

W przypadku praktycznie każdej przydomowej oczyszczalni ścieków niezbędne jest zamontowanie osadników. Są to specjalne konstrukcje, które maja za zadanie wychwytywać osady stałe oraz substancje generujące zawiesinę. Instalacje te montowane są również przed separatorami, aby jeszcze skuteczniej przeprowadzać proces oczyszczania.

Urządzenia spełniają wymogi:
1) Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

2) Norma PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna)
Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością

3) Norma PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna)
Część 2: Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja
Osadnikkliknij: Wymiary i parametry osadników

Aby osadniki mogły w jeszcze efektywniejszy sposób przeprowadzać oczyszczanie ścieków deszczowych, całą konstrukcję tworzy się w taki sposób, aby przepływająca przez nią woda spowolniła swój przepływ. W rezultacie magazynowanie zanieczyszczeń jest znacznie wydajniejsze. Nasze osadniki posiadają również zasyfonowanie na odpływie, co zapewnia dodatkowe oczyszczanie ścieków deszczowych.

W zależności od oczekiwań klienta oraz przeznaczenia danej instalacji, proponujemy konstrukcje w wielu różnych wymiarach. W ofercie posiadamy osadniki w zbiornikach cylindrycznych o pojemności od 1000 dm3 aż do 17000 dm3. Produkujemy również osadniki w zbiornikach prostopadłościennych wg indywidualnych potrzeb klienta o objętościach czynnych większych niż 20m3.

Polecane przez nas osadniki składają się z elementów żelbetowych, włazów ciężkich lub lekkich, jak również elementów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.