Inne produkty

Poza separatorami i osadnikami w asortymencie naszego przedsiębiorstwa można znaleźć także inne produkty do ochrony środowiska – posiadamy urządzenia zapobiegające rozlewom olejowym i substancji ropopochodnych oraz produkty do skutecznego usuwania tego typu zanieczyszczeń.

Dostępne u nas urządzenia mają szerokie zastosowanie. Oferujemy:

  • klapy zwrotne,
  • regulatory przepływu,
  • przepompownie,
  • poduszki sorbentowe,
  • sygnalizatory i czujniki.

Płynne i jednokierunkowe odprowadzanie ścieków na terenach niekorzystnie ukształtowanych umożliwiają przepompownie i klapy zwrotne. Przepompownie transportują ścieki na duże odległości lub wyższy poziom wysokości. Wykorzystywane zarówno jako urządzenia sieciowe, jak i końcowe, klapy zwrotne uniemożliwiają cofanie się wód i pomagają utrzymać jednokierunkowy przepływ. Natomiast regulatory przepływu normalizują napływ ścieków do odbiorników i ograniczają wypływ ze zbiorników retencyjnych.

Z kolei poduszki sorbentowe zbierają i wchłaniają zanieczyszczenia ropopochodne i oleiste z wód, ścieków przemysłowych oraz powierzchni ziemi.

Natomiast wśród sygnalizatorów i czujników posiadamy urządzenia przeznaczone zarówno do monitorowania stanu ropy i szlamu, jak i oleju.